CAM KẾT SẼ NỖ LỰC HẾT MÌNH ĐEM ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ

GÓI KHÁM TIM MẠCH CƠ BẢN

 • Khám ThS, BSCK1
 • Điện tim thường
 • Siêu âm tim
 • Siêu âm mạch cảnh
 • Siêu âm mạch chi dưới
BEST

GÓI KHÁM TIM MẠCH NÂNG CAO

 • Khám TS, CKII
 • Điện tim thường
 • TPT máu ngoại vi
 • Đường
 • HbA1c
 • Creatinin
 • GOT
 • GPT
 • Cholesterol TP
 • Triglycerit
 • HDL-C
 • LDL-C
 • Điện giải đồ
 • Đông máu cơ bản 4 chỉ số
 • Siêu âm tim
 • Siêu âm mạch cảnh
 • Siêu âm mạch chi dưới
 • Siêu âm động mạch thận
 • Siêu âm động mach chủ bụng

TẦM SOÁT ĐỘT QUỴ NÃO

 • Khám TS,CK2
 • Điện tim thường
 • TPT máu ngoại vi
 • Đường
 • HBA1C
 • Creatinin
 • GOT
 • GPT
 • Cholesterol TP
 • Triglycerit
 • HDL-C
 • LDL-C
 • Điện giải đồ
 • Đông máu cơ bản 4 chỉ số
 • Siêu âm tim
 • Holter điện tim
 • Holter huyết áp
 • Chụp MSCT động mạch não