ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Tiến sĩ - Bác sĩ Bùi Long

Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, BV Hữu nghị

BS.Ths. HOÀNG MINH VIẾT

BS.Ths. Chuyên ngành Nội khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp

BSCK II. ThS. Lê Tùng Lam

Chuyên ngành Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp

BS.Trương Khánh Hà

Bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp

BS. Trần Minh Thoại

Bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp

BS. Nguyễn Thị Hằng

Bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp

Xem thêm